POZVÁNKA

na firemný deň spojený s prezentáciou vykurovacej techniky

Miesto prezentácie:

Penzion Kráľov Pramen, Novoveská Huta

Termín:

11.05.2023 (Štvrtok)

PROGRAM A ČASY JEDNOTLIVÝCH PREZENTÁCIÍ A OSTANÝCH AKTIVÍT FIREMNÉHO DŇA:

08.00 – 08.30 hod. Prezentácia a privítanie účastníkov

08.30 – 09.30 hod. Vaillant Group Slovakia, s.r.o. – dodávateľ kotlovej techniky Protherm a Vaillant

 

09.30 – 10.30 hod. Eurogas – dodávateľ potrubného systému pre rozvody plynu

10.30 – 11.30 hod. FV-Plast, a.s. – výrobca plastových rozvodov vody a komponentov UK

11.30 – 12.30 hod. Prestávka – obed/prezentácia REMS a Milwaukee vo vonkajších priestoroch spojené so zaujímavou súťažou

 

12.30 – 13.30 hod. Termocontrol – dodávateľ regulačnej techniky

13.30 – 15.00 hod. Almeva SK – dodávateľ komínových systémov

Po ukončení školenia bude vyhodnotenie najlepších súťažiacich z prestávky a samozrejme tradičné losovanie upomienkových predmetov pre všetkých zúčastnených.