Naša firma sa za celé obdobie existencie snažila neustále rozvíjať rozsah poskytovaných služieb v oblasti zdravotechnických inštalácií (vodovod, kanalizácia) a ústredného vykurovania. V súčasnosti vieme v rámci našej firmy poskytnúť najkomplexnejšie služby v tejto oblasti v regióne Spiša pozostávajúce od návrhu, poradenstva až po vypracovanie projektovej dokumentácie, dodávky materiálu a realizácii.