Zelená domácnostiam

Poskytujeme informácie a asistenciu pri čerpaní štátnej dotácie z programu “Zelená domácnostiam”. Ako oprávnený zhotoviteľ tohto programu z najväčšími skúsenosťami v regióne (Viac ako 70…