Začiatok pôsobnosti našej firmy sa datuje do mája v roku 1999 kedy v malých prenajatých priestoroch začal predaj nových inovatívnych materiálov na realizáciu rozvodov vody a ústredného vykurovania. Neustály rast a vývoj firmy si vyžadoval adekvátne priestory a tak v apríli v roku 2008 boli zákazníci Thermatu svedkom otvorenia vlastných priestorov ktoré solídne reprezentujú firmu a poskytujú dostatočný priestor na ďalší rozvoj skladu, predaja a ostatných služieb.

V priebehu nasledujúcich rokoch sme postupne rozširovali služby zákazníkom o ´dalšie tovary a činnosti:

  • zakúpením softvéru o projekciu v profesiách vnútorný vodovod a kanalizácia ,vykurovanie a obnoviteľné zdroje energie
  • rozpočtovanie a naceňovanie dodávky materiálu a montáži
  • sprostredkovanie využitia dotácií z programu “ZELENÁ DOMACNOSTIAM” ako zhotoviteľ z odborne spôsobilou osobou
  • rozšírenie predajného sortimentu o profesionálne náradie, kotlovú techniku, komponenty na zhotovenie odpadu a kanalizácie, vykurovacie telesa ……

Tým sme sa stali predajcom s najširším sortimentom v regióne v danom segmente .

Náš zákazník takto dostáva komplexnú ponuku sortimentu tovaru a služieb s jediným cieľom -MAXIMÁLNA SPOKOJNOSŤ ZÁKAZNÍKA