Poskytujeme informácie a asistenciu pri čerpaní štátnej dotácie z programu “Zelená domácnostiam”. Ako oprávnený zhotoviteľ tohto programu z najväčšími skúsenosťami v regióne (Viac ako 70 úspešné sprostredkovaných dotácií) vám vieme zabezpečiť projekciu ,cenovú kalkuláciu, komplexnú dodávku a montáž s využitím štátnych dotácií až do výšky 4370 Euro pri týchto podporovaných zariadeniach :

  • slnečné kolektory
  • tepelné čerpadlá
  • kotly na pelety