Poskytujeme informácie a asistenciu pri čerpaní štátnej dotácie z programu “Zelená domácnostiam”. Ako oprávnený zhotoviteľ tohto programu z najväčšími skúsenosťami v regióne (Viac ako 70siat úspešné sprostredkovaných dotácií) vám vieme zabezpečiť komplexnú dodávku a montáž s využitím štátnych dotácií až do výšky 3400 Euro pri týchto podporovaných zariadeniach :

  • slnečné kolektory
  • tepelné čerpadlá
  • kotly na biomasu